Spolupráce, spojování, podpora činností

Máme rádi spolupráci, přátelství, nejvíc se radujeme ze společné Tvorby a úspěchů.

Rodiče nás učili vážit si zkušeností starších a dovedností druhých.


Často jsme slýchali krásná rčení jako:

Sám nejsi nic.

Rodina je základ státu.

Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. 

V nouzi poznáš přítele.

Láska hory přenáší

..... a spoustu dalších krásných mouder našich předků

Cítíme, že máme povinnost nést odkaz našich předků, chránit to krásné a cenné, kulturní i národní dědictví a vzájemně si pomáhat.
A tak jsme se stali spolutvůrci projektu Člověku Člověk.